De bestelvarianten van Aktiefoto


De scherpe prijzen van Aktiefoto

Digitale Foto : € 6,95
  13x19cm : € 6,95
  20x30cm : € 12,95
  Certificaat : € 18,95
De pluspunten van
Aktiefoto

 • Alle foto's enkele dagen
  na het evenement online
 • Makkelijk zoeken op startnummer
 • Alle foto's met kader evenementsnaam en
  datum of met logo
 • Certificaten met naam, afstand, startnr en
  netto tijd
 • Eenvoudig betalen met Ideal
 • Binnen 2 dagen verzonden (digitaal)
  Afdrukken binnen 2 weken verzonden
Disclaimer
 
       Informatie over de inhoud van deze website
Voor alle duidelijkheid wijst Aktiefoto ten aanzien van de website www.Aktiefoto.nl u op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Aktiefoto. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aktiefoto.
Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Aktiefoto met constante zorg en aandacht samengesteld.
Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Aktiefoto behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Aktiefoto alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Aktiefoto niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Aktiefoto, welke geen eigendom zijn van Aktiefoto, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Aktiefoto.
Hoewel Aktiefoto uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.
Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Aktiefoto worden onderhouden wordt afgewezen.

Aktiefoto sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
 
 
home / evenementen|disclaimer|©copyright